وبلاگicon

خنجین خبر

بخش خنجین، شهر خنجین،خنجین، فراهان

مصوبه بخش خنجین
نویسنده : مدیر - ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٦
 

و بالاخره به حول و قوه الهی مصوبه ارتقاء دهستان خنجین به بخش اعلام شد .

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تقسیمات کشوری در استان مرکزی

1/12/1388                                              شماره 236734/ت43900هـ 
 تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تقسیمات کشوری در استان مرکزی
    
وزارت کشور
         هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 163364/42/4/1 مورخ 29/9/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر در استان مرکزی انجام می‌شود:
         1ـ روستاها، مزارع و مکانهای سمقاور، چالمیان، فرک، میدانک، عودآغاج و روشنایی از دهستان خنجین بخش مرکزی شهرستان کمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان اسفندان از توابع بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.
         2ـ روستاها، مزارع و مکانهای چهره قان، آمره، ولازجرد، استهری و فریس‌آباد از دهستان خسروبیک بخش میلادجرد شهرستان کمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به‌دهستان اسفندان بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.
         3ـ دهستان وفس به مرکزیت شهر کمیجان از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کمیجان ایجاد می‌گردد.
وفس، آبرنگ، معدن گچ، امامزداه شاهزاده حسین، تکیه، غار، امامزاده حاج رضوان، فضل‌آباد، احمدآباد، فتح‌آباد، ذادق‌آباد، خمارباغی، دامداری خسرو، دامداری جعفر، منابع آب، قازوق، فریس‌آباد، سیدآباد، زیدآباد، بلاغ رضا، ولازجرد، فیض‌آباد، استهری، آمره، یوسف کهریز، چهره قان، عودآغاج، میدانک، فرک و چالمیان.
         4ـ روستاها، مزارع و مکانهای و سمق، هفتیان، کوره، قره‌جاقیه و قوشه‌خانی از دهستان رودبار بخش مرکزی شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان خنجین بخش مرکزی شهرستان کمیجان الحاق می‌گردد.
         5 ـ دهستان خنجین از توابع بخش مرکزی شهرستان کمیجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.
         6 ـ روستاها، مزارع و مکانهای عباس‌آباد، شیرین ‌آباد و امیرآباد از دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش منتزع و مطابقه نقشه 1:250000 پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فشک بخش فراهان همین شهرستان الحاق می‌گردد.
         7ـ روستاها، مزارع و مکانهای ونک هفته خانک، ضیاءآباد و زنجیران از دهستان خنجین بخش مرکزی شهرستان کمیجان منتزع ومطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فشک بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.
         8 ـ دهستان تلخ آب به مرکزیت روستای تلخ آب از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش فراهان شهرستان تفرش ایجاد می‌گردد.
ونک، هفته خانک، کهه، هارون آباد، ضیاء آباد، صفربلاغی، امامزاده عبدالله، زنجیران، آرزومند، چاقر، تلخ آب، تکنه، مجتمع موتور آبهای تلخ آب، مجتمع دامداریهای تلخ آب، عباس‌آباد، امیرآباد و شیرین آباد.
         9ـ روستاها، مزارع و مکانهای خورچه و محسن‌آباد از دهستان گرکان بخش مرکزی شهرستان آشتیان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.
         10ـ روستاها، مزارع و مکانهای زرنوشه، سقرجوق و سعدآباد از دهستان گرکان بخش مرکزی شهرستان آشتیان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان کوه‌پناه بخش مرکزی شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.
         11ـ روستاها، مزارع و مکانهای نوده و نجف‌آباد از دهستان سیاوشان بخش مرکزی شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.
         12ـ روستاها، مزارع و مکانهای مصلح‌آباد، کمال‌آباد بالا، کمال‌آباد پایین، حرآباد و شاهد از دهستان مشهد میقان بخش مرکزی شهرستان اراک منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.
         13ـ روستاها، مزارع و مکانهای خوشدون و شمس‌آباد از دهستان داودآباد بخش مرکزی شهرستان اراک منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.
         14ـ دهستان حاجی‌آباد به مرکزیت روستای حاجی‌آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اراک ایجاد می‌گردد.
احمدآباد، انبار جهاد، ایستگاه آزمایش آونگان، مزرع بلندا، بغدادی، مزرعه بیشه، پادگان مالک اشتر، تپه زرده، چقا، حاجی‌آباد، حسین‌آباد بغدادی، رسول‌آباد سنگ‌بری مالکا، شهرجرد، شهرک دانشگاه آزاد، شرکت تولید برق باختر، مزرعه شبیه خون، فرودگاه امام خمینی، قنات آقاکوچک، مزرعه کنگان، مزرعه شهرجرد و مزرعه لطفی.
         15ـ بخش ساروق به مرکزیت روستای ساروق از شهرستان اراک منتزع و به شهرستان تفرش الحاق می‌گردد.
         16ـ بخش خنجین به مرکزیت روستای خنجین از ترکیب دهستانهای خنجین و تلخ‌آب در تابعیت شهرستان تفرش ایجاد می‌گردد.
         17ـ بخش معصومیه به مرکزی روستای کارچان از ترکیب دهستانهای مشک‌آباد و معصومیه در تابعیت شهرستان اراک ایجاد می‌گردد.
         18ـ روستای کارچان مرکز بخش معصومیه شهرستان اراک به شهر تبدیل و به عنوان شهر کارچان شناخته می‌شود.
         19ـ شهرستان فراهان در تابعیت استان مرکزی از ترکیب بخشهای زیر ایجاد می‌گردد:
         1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر فرمهین شامل دهستانهای فرمهین، فشک و کوه‌پناه.
         2ـ بخش خنجین به مرکزیت روستای خنجین از ترکیب دهستانهای خنجین و تلخ‌آب.
         3ـ بخش ساروق به مرکزیت روستای ساروق از ترکیب دهستانهای مشهدالکوبه و ساروق.

 
معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی