وبلاگicon

خنجین خبر

بخش خنجین، شهر خنجین،خنجین، فراهان

آغازبه کارستاد یادواره شهدای بخش بزرگ خنجین
نویسنده : مدیر - ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱
 

به گزارش روابط عمومی بخشداری خنجین ؛ ستادیادواره شهدای بخش خنجین به ریاست جناب آقای یوسفی بخشدار خنجین و باحضور مدیر بنیاد شهید شهرستان فراهان ومدیران ادارات بخش خنجین تشکیل وفعالیت خودرارسماآغا زنمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری خنجین ؛ ستادیادواره شهدای بخش خنجین به ریاست جناب آقای یوسفی بخشدارخنجین وباحضورمدیربنیادشهیدشهرستان فراهان ومدیران ادارات بخش خنجین  تشکیل وفعالیت خودرارسماآغاز نمود.


براین اساس آقای یوسفی ضمن تشریح وظایف ستادوکمیته های زیرمجموعه آن به اهمیت برگزاری یادواره اشاره کردوافزود:شهداگرانقدرحق بزرگی برهمه مادارندوآن بزگواران دین خودشان رادرپاسداری ازقرآن ومیهن اسلامی اداکرده بنابراین این وظیفه مامسئولین است تاپیام شهدارابه نسلهای جدیدبرسانیم ودراین راستابرگزاری یادواره می تواندگوشه ای ازرشادتهاوایثارگری های شهداعزیزرانشان دهد. وی خاطرنشان کرد: ستادیادواره شهدای بخش خنجین باشش کمیته پشتیبانی وتدارکات ، اتنظامات ،برنامه ریزی ومالی ،تبلیغات واطلاع رسانی ، فرهنگی وبا نوان  فعالیت خودراآغازنمودوانشاالله وبه یاری خداوندوباکمک خون پاک شهدایادواره درنیمه دوم مهرماه سال جاری درشهرخنجین برگزارمی شودوازخانواده های معظم شهداوکلیه کسانی که می تواننددرراستای جمع آوری تصاویر،عکس،خاطرات،زندگینامه ووصیتنامه شهدامارایاری نمایندمی توانندباکمیته فرهنگی ستادمستقردرحوزه مقاومت بسیج  حضرت ولیعصر(عج)خنجین ویادبیرخانه ستادهماهنگی نمایند.