وبلاگicon

خنجین خبر

بخش خنجین، شهر خنجین،خنجین، فراهان

استخدام استانداری اردبیل در 37 ردیف شغلی تخصصی
نویسنده : مدیر - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٥
 
استانداری اردبیل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی از محل سهمیه استخدامی شماره2135/90/220 مورخ 05/02/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و از محل مجوز شماره 27280/6/17 مورخ 26/5/90 معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری از افراد واجد شرایط (بومی صد در صد شهرستان مورد تقاضا و در صورت نداشتن افراد واجد شرایط، بومی شهرستان مجاور و بومی استان) تعداد 37 نفر از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی، و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.
 

ردیف عنوان رشته شغلی شرایط احراز و رشته تحصیلی تعداد مورد نیاز جنسیت محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
اداره کل هواشناسی
1 هواشناس دارا بودن کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته هواشناسی (کلیه گرایش ها ) فیزیک ( هواشناسی– حالت جامد )- ریاضی (محض وکاربردی ) – جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) 1 * پارس آباد
2 هواشناس دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های هواشناسی(کلیه گرایش ها ) ، فیزیک ( هواشناسی – حالت جامد ) – ریاضی (محض وکاربردی ) – جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) 1 * مشگین شهر
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
3 کارشناس امور فرهنگی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتردر یکی از رشته‌های تحصیلی فرهنگ و زبان های باستانی ایران ، مدیریت امور فرهنگی ، علوم اجتماعی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تاریخ ، تاریخ وجغرافیا 1 * * کوثر
4 کارشناس امور فرهنگی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتردر رشته‌های تحصیلی فرهنگ و زبان های باستانی ایران ، مدیریت امور فرهنگی ، علوم اجتماعی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تاریخ ، تاریخ وجغرافیا 1 * * بیله سوار
5 کارشناس امور فرهنگی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتردر رشته‌های تحصیلی فرهنگ و زبان های باستانی ایران ، مدیریت امور فرهنگی ، علوم اجتماعی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تاریخ ، تاریخ وجغرافیا 1 * * گرمی
استانداری
6 کارشناس امور کشوری ومدنی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه علوم اجتماعی ، جغرافیا ( کلیه گرایش ها ) ، علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، روابط سیاسی ، حقوق ، دیپلماسی وسازمانهای بین الملل ، حقوق بین الملل عمومی ، فرماندهی ومدیریت انتظامی ، روابط بین الملل ، مدیریت دولتی ، 1 * * بیله سوار (بخش قشلاقدشت)
7 کاردان امور کشوری دارا بودن فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته‌های گروه علوم اجتماعی ، جغرافیا (کلیه گرایش ها ) ، علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، حقوق ، علوم انتظامی ، تربیت معلم مطالعات اجتماعی ، امور انتظامی ، امور دولتی و مدیریت دولتی 1 * * خلخال (بخش خورش رستم)
8 کاردان امور کشوری ومدنی دارا بودن فوق دیپلم ولیسانس در یکی از رشته‌های گروه علوم اجتماعی ، جغرافیا (کلیه گرایش ها ) علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، حقوق ، علوم انتظامی ، تربیت معلم مطالعات اجتماعی ، امور انتظامی ، امور دولتی و مدیریت دولتی 1 * * کوثر (بخش فیروز)
9 کاردان امور کشوری ومدنی دارا بودن فوق دیپلم ولیسانس در یکی از رشته‌های گروه علوم اجتماعی ، جغرافیا (کلیه گرایش ها ) علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، حقوق ، علوم انتظامی ، تربیت معلم مطالعات اجتماعی ، امور انتظامی ، امور دولتی و مدیریت دولتی 1 * * گرمی (بخش انگوت )
اداره کل کار و امور اجتماعی
10 کارشناس روابط کار دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس ودکترا در یکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تعاون ورفاه علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) جامعه شناسی ، برنامه ریزی ورفاه اجتماعی ، علوم قضائی ، فقه ومبانی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی ، معارف اسلامی وحقوق ، حقوق بین الملل ، حقوق اسلامی 1 * پارس آباد
11 کارشناس اشتغال و کاریابی دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یادکترا در یکی از رشته های تحصیلی: 1- گروه علوم اجتماعی ، (جمعیت شناسی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تعاون ورفاه اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی ) جامعه شناسی ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی 2- گروه اقتصاد (علوم اقتصادی ، اقتصاد اسلامی ، اقتصاد نظری ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد صنعتی ، اقتصاد حمل ونقل ، اقتصاد پول وبانکداری ، اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد بین الملل ، اقتصاد سنجی ، اقتصاد سنجش عمومی ، توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، اقتصاد شهری ومنطقه ای ، اقتصاد منابع ، سیراندیشه های اقتصادی ، نظامهای اقتصادی ، اقتصاد انرژی ، سیستم های اقتصاد اجتماعی ، اقتصاد ریاضی ، معارف اسلامی ، اقتصاد ، اقتصاد کشاورزی 3- مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی 1 * * مشکین شهر
12 بازرس کار دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی صنایع (بازرسی فنی ، ایمنی صنعتی ) بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط ، مهندسی ایمنی وبازرس فنی (بازرس فنی، ایمنی و حفاظت) ، تولید صنعتی ، تکنولوژی صنعتی ، بهداشت صنعتی ، مدیریت صنعتی ، حقوق (گرایشهای مرتبط ) ایمنی وبهداشت صنعتی وکارشناس حفاظت وبهداشت کار 1 * خلخال
مدیریت امور عشایر
13 کارشناس عمران دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش های راه وساختمان – آب – سازه – عمران – نقشه برداری ) 1 * * پارس آباد
14 کارشناس امور بازرگانی دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های تحصیلی مدیریت (گرایش بازرگانی ) ، علوم اقتصادی 1 * * پارس آباد
15 کارشناس ترویج کشاورزی دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی ( گرایش های ترویج و آموزش کشاورزی – باغبانی – زراعت واصلاح نباتات – اقتصاد وکشاورزی ) ، ترویج ومنابع طبیعی (گرایش ترویج ) 1 * * بیله سوار
اداره کل پرشکی قانونی
16 کارشناس آزمایشگاه دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی ، سم شناسی ، داروسازی عمومی و تخصصی ، بیوشیمی ، فارمالوکوژی و ژنتیک انسانی 1 * * مشگین شهر
17 پزشک دارابودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشک عمومی یا متخصص پزشکی قانونی 1 * پارس آباد
18 دندانپزشک دارابودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته دندانپزشکی 1 * * اردبیل
19 پزشک دارابودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشک عمومی یا متخصص پزشکی قانونی 1 * * بیله سوار
اداره کل دامپزشکی
20 کاردان دامپزشکی فوق دیپلم دامپزشکی 1 * خلخال
21 کارشناس آزمایشگاه لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 1 * * گرمی
22 کاردان دامپزشکی فوق دیپلم دامپزشکی 1 * کوثر
اداره کل اوقاف و امور خیریه
23 کارشناس امور اوقافی دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های تحصیلی الهیات – معارف اسلامی – حقوق – فقه وحقوق اسلامی – فقه ومذاهب اسلامی 1 * * خلخال
24 حسابدار دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های تحصیلی مدیریت مالی – حسابداری – حسابداری وامور مالی – امور مالی . 1 * * خلخال
اداره کل ثبت اسناد و املاک
25 کاردان ثبت اسناد و املاک دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ( منشی گری ) ، حقوق ، علوم قضایی، فقه وحقوق اسلامی ، الهیات و معارف اسلامی (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) علوم و حدیث ، فرهنگ ومعارف اسلامی، معارف اسلامی 1 * * بیله سوار
اداره کل بهزیستی
26 کارشناس امور بهزیستی دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس ودکتری در رشته‌های گروه روانشناسی ( روانشناسی عمومی ، تربیتی ، مشاوره و راهنمایی، مشاوره ، کودکان استثنایی ، بالینی ) علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی با گرایش های آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، آموزش وپرورش دبستانی و پیش دبستانی ، مطالعات خانواده ، مطالعات زنان (باگرایش زن وخانواده ) ، مدد کاری اجتماعی ومدیریت توانبخشی 1 * * بیله سوار (جعفر آباد)
27 کارشناس امور بهزیستی دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه روانشناسی ( روانشناسی عمومی ، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی، مشاوره )، کودکان استثنایی ، روانشناسی بالینی ، علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی با گرایش های آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، آموزش وپرورش دبستانی و پیش دبستانی ، مطالعات خانواده ، مطالعات زنان (باگرایش زن وخانواده ) ، مدد کاری اجتماعی ومدیریت توانبخشی 1 * * مشگین شهر
اداره کل تعاون
28 کارشناس امور تعاونی دارا بودن بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی ، مدیریت دولتی ، مدیریت اجرائی، جغرافیا ( برنامه‌ریزی شهری ،برنامه ریزی روستایی، طبیعی ، انسانی) 1 * * خلخال
29 کارشناس امور تعاونی دارا بودن بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی ، مدیریت دولتی و اجرائی، جغرافیا ( برنامه‌ریزی شهری و روستایی، طبیعی ، انسانی) 1 * * نمین
30 کارشناس امور تعاونی دارا بودن بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی ، مدیریت دولتی و اجرائی، جغرافیا ( برنامه‌ریزی شهری و روستایی، طبیعی ، انسانی) 1 * * کوثر
31 کارشناس امور تشکلهای تولیدی و کشاورزی دارا بودن بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه کشاورزی، علوم اجتماعی(گرایش تعاون و رفاه) و اقتصاد(گرایش اقتصاد کشاورزی) و طی دوره مربوطه 1 * * بیله سوار
اداره کل فنی و حرفه ای استان
32 مربی آموزش فنی و حرفه‌ای دارا بودن بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی برق (قدرت ) – طی دوره مربوطه وموفقیت در آزمون 1 * * خلخال
33 مربی آموزش فنی و حرفه‌ای دارا بودن بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی صنایع چوب – طی دوره مربوطه وموفقیت در آزمون 1 * * خلخال
34 مربی آموزش فنی و حرفه‌ای دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی مکانیک (صنایع اتومبیل ) – طی دوره مربوطه وموفقیت در آزمون 1 * * پارس آباد
35 مربی آموزش فنی و حرفه‌ای دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی (باغبانی ) – طی دوره مربوطه وموفقیت در آزمون 1 * * پارس آباد
36 مربی آموزش فنی و حرفه‌ای دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی صنایع فلزی – طی دوره مربوطه وموفقیت در آزمون 1 * * پارس آباد
اداره کل ثبت احوال
37 کارشناس تحلیل گر سیستم دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مهندس کامپیوتر ( نرم افزار ـ سخت افزار ـ معماری سیستم های کامپیوتر ـ سیستم های نرم افزاری ) مهندسی سیستم ـ انفورماتیک ـ کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ـ علوم کامپیوتر ـ مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی ـ آمار وکامپیوتر ـ آمار کاربردی ـ ریاضی و علوم کامپیوتر ـ تجزیه و تحلیل سیستم ها ـ ریاضی ـ فیزیک ـ برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ـ مدیریت سیستم و بهره وری مهندس صنایع گرایش ( برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ـ مدیریت سیستم و بهره وری ـ برنامه ریزی و مدیریت تولید ـ اتوماسیون ـ تحقیق در عملیات ـ مهندس سیستم ) و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط اجرائی 1 * * پارس آباد
توضیح : گروه علوم اجتماعی شامل رشته های تحصیلی جمعیت شناسی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی ) ، جامعه شناسی ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی ) می باشد .
شرایط عمومی استخدام
- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان)
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر
- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند.
- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایردستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.
شرایط اختصاصی استخدام
- داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر سن 40سال تمام تا آخرین روز مهلت ثبت نام .
تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
لف ) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ31/6/1359 لغایت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند . به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل
ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقود الاثر ها، جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به کار نمی باشند. شامل: همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال
ج ) فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان (50 درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای دولتی از تاریخ 22/11/57 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها
نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
ثبت نام بصورت الکترونیکی از طریق سایت www.ostan-ar.ir شرح ذیل انجام می گیرد:
مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی (الکترونیکی::
الف) تکمیل برگ درخواست شغل مندرج در سایت (با دقت تکمیل گردد)
ب)ورود شماره فیش و نام بانک واریزی
تبصره: واریز مبلغ 50000 (پنجاه هزار ریال) به حساب شماره 980 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در آزمون عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران 50 درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند).
ج) ارسال فایل حاوی یک قطعه عکس 4*3 جدید تمام رخ
مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان استخدامی:
داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون استخدامی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی استانداری به کارگزینی دستگاه مورد تقاضا(حسب مورد) حضورا” ارائه و رسید دریافت نمایند. دستگاه موظف است تصاویر کلیه مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.
تبصره: قبل از صدور حکم استخدامی ، اصالت مدرک تحصیلی و یا سایر مدارک مربوطه از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.
- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی
- اصل به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر (
- اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان ) تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از آخرین مهلت ثبت نام در آزمون باشد.
- اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 50000 ریال به حساب جاری 980 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت در آزمونهای تخصصی و عمومی داوطلبان استخدام
- دو قطعه عکس 4*3 جدید ، تمام رخ ، پشت نویسی شده
- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط .
- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن
- اصل به همراه تصویر مدارک مربوط به سنوات خدمت در همان دستگاه اجرایی
- اصل به همراه تصویر مدارک مربوط به سوابق خدمت برای شاغلین قراردادی وشرکتی بومی
نحوه ارسال مدارک ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام
متقاضیان واجد شرایط بایستی از روز سه شنبه مورخ 19/07/1390 تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 04/08/1390 جهت ثبت نام مقدماتی به آدرس سایتwww.ostan-ar.ir مراجعه نموده و ثبت نام نموده و کد رهگیری دریافت نمایند.
لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یکبار ثبت نام و تنها یک رشته شغلی و محل جغرافیایی خدمت را دارد ودر صورت هرگونه اشتباه در ثبت اطلاعات ، امکان ثبت نام بعدی وجود نخواهد داشت و ثبت نام اولیه ملاک عمل می باشد. ضمنا” ثبت نام بصورت ناقص و یا به هر نحو غیر از ثبت نام از طریق وب سایت فوق مورد قبول نبوده و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
زمان و نحوه توزیع کارت
داوطلبان باید با استفاده از کد رهگیری که پس از ثبت نام در سایت آزمون استخدامی دریافت نموده اند از روز شنبه مورخ 28/08/1390 لغایت روز سه شنبه مورخ 02/09/1390 به سایت مورد اشاره مراجعه و کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون (شامل زمان و مکان برگزاری آزمون) را دریافت نمایند.لازم به ذکر است کارت ورود به جلسه به هیچ عنوان در محل استانداری و یا دستگاه های استانی توزیع نمی گردد.
مواد آزمون عبارتند از
الف) آزمون توانمندیهای عمومی شامل 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی عمومی 3- ریاضی و آمار و مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی6 – اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد (100) سوال چهار گزینه ای طراحی خواهد شد
تبصره : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سئوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع میشود.
ب) آزمون تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب میباشد .
تذکرات:
1 -صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی اختصاص دارد. بدیهی است افراد غیر بومی نباید درآزمون شرکت نمایند. شرایط بومی بودن براساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور بوده و قابل تغییرنمی باشد.
تبصره : بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی ( شهرستان مورد تقاضا )مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) حداقل دومقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیایی مورد تقاضا( شهرستان مورد تقاضا ) برای استخدام سپری کرده باشد.
ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل 3سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان) با محل جغرافیایی مورد تقاضای استخدامی ( شهرستان مورد تقاضا )یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.
توجه: داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز پس از قبولی در آزمون به کارگزینی دستگاه مورد تقاضا ارائه و رسید دریافت نمایند.
2- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که 9ماه متوالی یا 12ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی به شرح ذیل برخوردار خواهند بود.
2/1 – از کل مجوز استخدامی 30درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی اختصاص دارد که 25درصد آن به فرزندان شاهد،فرزندان جانبازان(50درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند و 5 درصد باقیمانده به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد. 25 درصد سهمیه ایثارگران مذکور از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و جانبازان50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد. (
2/2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
2/3- ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
3- معلولین عادی بومی بشرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از 3درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
4-کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندیهای عمومی صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.
5-کارکنان غیر رسمی بومی دستگاه های اجرایی مذکور در آگهی و همچنین نیروهای بومی شرکتی آنان به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از(2)درصد و حداکثر(20) درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.
کارکنان غیر رسمی بومی و نیروهای بومی شرکتی میبایست میزان سنوات خدمت خود را به تایید بالاترین مقام دستگاه برسانند.
6- اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین قراردادی بومی و نیروهای شرکتی بومی دستگاه اجرایی استخدام کننده در آگهی ، داوطلبان بومی و شاغلین قراردادی بومی مناطق محروم و دورافتاده برای همان مناطق خواهد بود
7- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر 2ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تائید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
9- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است.از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌گردد.
10- انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل استخدامی و گزینش صورت خواهد گرفت.
لینک ثبت نام