وبلاگicon

خنجین خبر

بخش خنجین، شهر خنجین،خنجین، فراهان

مقایسه وضعیت مصرف مواد غذایی در ایران با جهان
نویسنده : مدیر - ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 

1- نان:مردم ما پرمصرف‌ترین مردم جهان در مصرف گندم و نان هستند و با سرانه 160 کیلوگرم بالاترین مصرف سرانه نان را در جهان دارا هستیم. لازم به توضیح است. میزان تولید نان در ایران 25 میلیارد عدد است.

2- تخم مرغ:سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 8 تا 9 کیلوگرم است که این رقم در کشورهای پیشرفته 24 کیلوگرم است.

3- شیر:سرانه مصرف شیر در ایران 91 کیلوگرم در سال است که این سرانه در اروپا 300 کیلوگرم برآورد می‌شود. همچنین براساس آخرین آمار در مورد سبد غذایی ایرانیان، مصرف لبنیات به ازای هر نفر روزانه 139 گرم است که فقط 28 گرم از این میزان را شیر تشکیل می‌دهد. در حالی که مصرف مطلوب لبنیات هر فرد باید روزانه 225 تا 240 گرم باشد.

4- شکر:سرانه مصرف شکر هر ایرانی 30 کیلوگرم و 6 برابر میانگین هر فرد در دنیا است.


1- نان:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه نان (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

160

ایران 6 برابر جهان

جهان

25

مردم ما پرمصرفترین مردم جهان در مصرف گندم و نان هستند و با سرانه 160 کیلوگرم بالاترین مصرف سرانه نان را

در جهان دارا هستیم. لازم به توضیح است. میزان تولید نان در ایران 25 میلیارد عدد است.

2- تخم مرغ:

منطقه

سرانه مصرف تخم مرغ (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

8 تا 9

ایران یک سوم جهان

کشورهای پیشرفته

24

سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 8 تا 9 کیلوگرم است که این رقم در کشورهای پیشرفته 24 کیلوگرم است.

3- شیر:

منطقه

سرانه مصرف شیر (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

90

ایران یک سوم اروپا

اروپا

300

سرانه مصرف شیر در ایران 91 کیلوگرم در سال است که این سرانه در اروپا 300 کیلوگرم برآورد میشود.

 همچنین براساس آخرین آمار در مورد سبد غذایی ایرانیان، مصرف لبنیات به ازای هر نفر روزانه 139 گرم

 است که فقط 28 گرم از این میزان را شیر تشکیل میدهد. در حالی که مصرف مطلوب لبنیات هر فرد باید

روزانه 225 تا 240 گرم باشد.

4- شکر:

منطقه

سرانه مصرف شکر (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

30

ایران 6 برابر جهان

جهان

5

سرانه مصرف شکر هر ایرانی 30 کیلوگرم و 6 برابر میانگین هر فرد در دنیا است.

5- سویا:

منطقه

سرانه مصرف سویا (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

5/0

ایران یک بیستم جهان

جهان

10

در حالی که مصرف سرانه سویا در اروپا و آمریکا 9 تا 11 کیلوگرم برآورد شده است. حجم مصرف این فرآورده

 در ایران تنها به نیم کیلوگرم به ازای هر نفر می‌رسد.

6- نوشابه:

منطقه

سرانه مصرف نوشابه (واحد لیتر)

نسبت

ایران

42

ایران چهار برابر جهان

جهان

10

ایرانیان سالانه بیش از 2 میلیارد و 900 میلیون تومان نوشابه استفاده می‌کنند. بنابراین از نظر سرانه مصرف

 نوشابه گازدار در ایران، رتبه اول جهان را داریم. سرانه مصرف نوشابه در ایران 42 لیتر است. در حالی که

 این سرانه مصرف 4 برابر سرانه مصرف دنیاست.

7- نمک:

منطقه

سرانه مصرف نمک در سال (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

6

ایران 2 برابر جهان

جهان

3

میزان استاندارد مصرف نمک بین 4 تا 5 گرم در روز است. در حالی که ایرانیان بطور متوسط روزانه 8 تا 10 گرم

 نمک مصرف می‌کنند.

8- میوه و سبزیجات:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه میوه و سبزی (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

30

ایران یک چهارم استاندارد جهانی

جهان

120

ایران در تولید 15 محصول اصلی باغی دنیا مقام اول تا دهم را دارد و بیش از 4 درصد از میوه و مرکبات

 جهان را تو لید می‌کند. اما مصرف سبزی و میوه در کشورمان کمتر از میزان استاندارد جهانی است

(روزانه هر فرد باید حداقل 400 گرم میوه و سبزی مصرف کند. سرانه مصرف در ایران 100 گرم است)

9- ماهی:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه ماهی (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

7

ایران حدود یک سوم جهان

جهان

18

طول عمر:

طول عمر ایرانیان %20 کمتر از میانگین جهانی است.

مرگ و میر:

حدود %40 از مرگهای روزانه به دلیل سوء تغذیه میباشد.

در کشور ما از مجموع 800 مرگ روزانه 300 مورد مستقیماً به تغذیه نامناسب مربوط است.

وضعیت مصرف دارو:

منطقه

میانگین سرانه اقلام دارو در هر نسخه

نسبت

ایران

6 قلم

ایران سه برابر جهان

جهان

2 قلم

آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گوید در 8 سال گذشته، متوسط تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه،

 بیش از چهار قلم بوده است که در حال حاضر متوسط کشوری آن به 3/6 قلم رسیده است. این در

حالی است که میانگین جهانی در این زمینه کمتر از دو قلم در هر نسخه است. یعنی در ایران بیش

 از سه برابر متوسط جهانی است.

فضای سبز:

منطقه

میانگین سرانه فضای سبز مترمربع

نسبت

ایران

5

ایران یک سوم جهان

جهان

15

انرژی:

1- برق:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه (کیلووات)

نسبت

ایران

2500

ایران 3 برابر جهان

جهان

800

2- آب:

منطقه

سرانه مصرف روزانه (لیتر)

نسبت

ایران

300

ایران 2 برابر میانگین جهان

جهان

150

3- بنزین:

منطقه

سرانه مصرف روزانه (لیتر)

نسبت

ایران

90

ایران 6 برابر میانگین جهانی

جهان

15

4- گاز:

منطقه

سرانه مصرف سالانه (مترمکعب)

نسبت

ایران

1700

ایران 3 برابر میانگین جهانی

جهان

600

به طور متوسط ایران حدود 4 برابر میاگین جهانی انواع انرژی را مصرف می‌کند.

ساعات کار:

منطقه

سرانه ساعات کار سالانه

نسبت

ایران

2400

ایران 5/1 برابر میانگین جهانی

جهان

1900

ساعات کار مفید:

منطقه

سرانه ساعات کار سالانه

نسبت

ایران

300

ایران یک چهارم سرانه جهانی

جهان

1400

فضای ورزشی:

منطقه

سرانه (متر مربع)

نسبت

ایران

61 سانتی متر مربع

ایران یک سوم میانگین جهانی

جهان

2 متر مربع

مطالعه:

منطقه

سرانه زمان مطالعه روزانه (دقیقه)

نسبت

ایران

18

ایران یک چهارم میانگین جهانی

جهان

70

زمان مکالمه با تلفن و تلفن همراه:

منطقه

سرانه زمان مکالمه روزانه (دقیقه)

نسبت

ایران

40

ایران 4 برابر میانگین جهانی

 

 

 

جهان

10