وبلاگicon

خنجین خبر

بخش خنجین، شهر خنجین،خنجین، فراهان

خنجین درمسیرتوسعه وسازندگی
نویسنده : مدیر - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۳
 

استاندارمحترم ومسئولین گرانقدراستان مرکزی  وشهرستان فراهان وبخش بزرگ خنجین درخصوص توسعه وسازندگی بخش وشهرخنجین کمرهمت را محکم بسته اند.

پروژه های درحال انجام درشهروبخش خنجین به شرح ذیل است:

1-تعریض جاده اصلی و ورودی خنجین ازپاسگاه تامسجدجامع باجدول گذاری ،احداث بلوار،پیاده روسازی،ایجادفضای سبز،تخریب وعقب نشینی وآسفالت ریزی مسیرو...بااعتبار1100000000تومان (یک میلیاردویکصدمیلیون تومان).

2-احداث ساختمان بخشداری .

3-تکمیل وتحویل سالن ورزشی واقع درجنب گلزارشهداتااول تابستان 91.


4-لوله گذاری مجددشبکه آب شرب خنجین بصورت کلی  .

5-اتمام حفرچاه آب خنجین با6اینچ آبدهی.

6-شروع احداث سالن ورزشی مدرسه راهنمایی شبانه روزی شهیدیوسفی .

7-چمن کاری وگل کاری پارک خنجین .

8-برنامه ریزی مقدماتی احداث سالن ورزشی درحوزه مقاومت ولیعصر(عج)خنجین .

9-اختصاص 16/000/000تومان برای ساماندهی مزارشهدای خنجین .

10-پیاده روسازی خیابان اصلی خنجین بامشارکت مردم باکف پوش موزاییک .

11-آغازعملیات گازکشی روستاهای :رکین ،گورچان واتمام حفرکانال ولوله گذاری گازدرمسیراصلی درویشان.

12-تکمیل وآسفالت ریزی یک ونیم کیلومترباقیمانده جاده حدفاصل خنجین -سلیم آباد.

14-اختصاص 180000000(یکصدوهشتادمیلیون )تومان اعتباربرای خانه بهداشت روستاهای ونک وفردغان .

15-تکمیل پروژه آسفالت جاده خنجین -فردغان حدفاصل امامزاده عبداله (ع)تافردغان.

16-نصب دکل تقویت آنتن موبایل درتلخاب .

17-پیش بینی نصب دکل موبایل درسلیم آباد.

18-مهمترین پروژه فراهان جاده 4بانده فرمهین -خنجین  وخنجین -کمیجان   وکمیجان -همدان که جزء پروژه های ملی قرارگرفت ودرآینده نزدیک قطعه ای دیگردرحدفاصل فرمهین -خنجین شروع خواهدشد.

ودهها پروژه دیگرکه چهره شهروبخش خنجین را بطورجدی دگرگون خواهدساخت.خداوندبه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ومسئولین ذیربط علی الخصوص استاندارولائی ومخلص جناب آقای مهندس شعبانی فرجزای خیروطول عمربابرکت عنایت فرماید.